Vyberte stránku

Dvouletou průřezovou kolekci prací členek PGD jsem v roce 2020 měla možnost posoudit jako jedna z porotkyň (spolu s B. Schüller a H. Förster) a díky tomu se můj quilt Modrý měsíc stal i součástí této prestižní putovní kolekce. Pandemická situace znemožnila věžnou výstavní a muzejní prezentaci, přesto lze kolekci částečně shléhnout online. První čtvrtletí roku 2021 ji nabízí Městské muzeum v Einbecku. Odkazy na Youtube a FB.

Every two years presents PGD the best works of its members, this edition being juried by B. Schüller, H. Förster, and myself. Thanks to this, I was able to include my quilt Blue Moon in the traveling collection of the selected quilts. Due to the pandemic situation, most museums and galleries can show the collection only online, which is the case of the City Museum in Einbeck for the first months of 2021. For more, see Youtube and FB.