Vyberte stránku

Jana Štěrbová

Moderní a art quilt

Červený pocit home
jana sterbova utek ze zlate klece escape from golden cage
jana sterbova rezavy dest rusty rain
konec sametu det1

O Janě / About Jana

Výtvarné a textilní činnosti se věnuje od svých 15 let, využívá zejména vzdělání v oboru textilních technik a tapisérie, proto je její tvorba zaměřena na nástěnné moderní art quilty a jejich začlenění do moderních interiérů. Techniku tvorby nových povrchů vyučuje po celé České republice i v zahraničí, do roku 2021 byla ředitelkou mezinárodní textilní výstavy Prague Patchwork Meeting, jediné výstavy obdobného charakteru pořádané ve střední a východní Evropě. Od roku 2022 je art direktorkou nové PPM Brno Quilt Show. Kromě lektorské a kurátorské činnosti se podílí i na vydávání internetového měsíčníku Magazín PPM Brno. Je členkou SAQA a Patchwork Gilde Deutschland.

Od roku 2015 je součástí uskupení Art Quilt Harbour (AQH)

Fine and applied art with textile specialization was the favourite subject for Jana Sterbova since she was about 15. Based  on special education courses in textile techniques and tapestry (woven) she tries to concentrate herself on contemporary and art quilts and their integration in modern interiors. She teaches the techniques of new textile surfaces not only in the Czech Republic, but also abroad (in English or German). As one of the founders and co-owners she was till 2021 the managing director of the international textile exhibition Prague Patchwork Meeting, the only one and largest show of this kind in the Middle and former Eastern Europe. Since 2022 she  is the art director of PPM Brno Quilt Show. Next to the teaching she also helps in bringing up the monthly Magazine PPM Brno (in CZ as well as EN version). She is also curator of most Czech collections shown abroad. Member  of SAQA and Patchwork Gilde Deutschland.

From 2015 permanent member of Art Quilt Harbour quilt group (AQH)

14. PPM Brno Quilt Show 22.-24.4.2022

PPM pokračuje a jsem velmi ráda, že pro obnovený 14. ročník mohu spolu s Irenou Zemanovou představit kolekci quiltů V rámu = umění? Zamyslete se spolu s námi, zda zarámováním textilní volně visící práce se z ní automaticky stane "umělečtější" textilní obraz. Dvojice podobných quiltů (materiálem i námětem) proto nabídneme jednou v rámu a jednou bez něj. PPM goes on! I am very happy that my colleague Irena Zemanova and me can invite you to the postoponed premiere of our gallery In Frame = Art? Together with us give it some thought and decide, whether by framing a loose hanging textile piece you get automatically one, that is "more artistic" just because it was framed. Therefore we offer two similar quilts (material and theme), one with and the aother without a frame.

Tradition bis Moderne XII, Patchwork Gilde Deutschland

Dvouletou průřezovou kolekci prací členek PGD jsem v roce 2020 měla možnost posoudit jako jedna z porotkyň (spolu s B. Schüller a H. Förster) a díky tomu se můj quilt Modrý měsíc stal i součástí této prestižní putovní kolekce. Pandemická situace znemožnila věžnou výstavní a muzejní prezentaci, přesto lze kolekci částečně shléhnout online. První čtvrtletí roku 2021 ji nabízí Městské muzeum v Einbecku. Odkazy na Youtube a FB. Every two years presents PGD the best works of its members, this edition being juried by B. Schüller, H. Förster, and myself. Thanks to this, I was able to include my quilt Blue Moon in the traveling collection of the selected quilts. Due to the pandemic situation, most museums and galleries can show the collection only online, which is the case of the City Museum in Einbeck for the first months of 2021. For more, see Youtube and FB.