Vyberte stránku

V říjnu bude můj quilt Quo Vadis součástí evropské kolekce, kterou do Pekingu sestavila kurátorka paní Gul Laporte.

Exhibition curated by Mrs. Gul Laporte shows in Beijing a European collection incl. my quilt Quo Vadis.