Vyberte stránku

Během 14 denní výstavy v budově Poslanecké sněmovny ČR bude na ochozu atria ve 2. patře vystaveno 5 quiltů z mé série Červená. Druhá polovina ochozu nabídne quilty mého zahraničního hosta – paní Barbary Lange z Německa.

A 14-day exhibition will show 5 of my RED series quilts on the 2dn floor of the atrium of the Parliament building in Prague. The space will be shared with my guest – Mrs. Barbara Lange, from Germany.