Vyberte stránku

Po třech letech od ucelené kolekce Červená představím návštěvníkům 11. PPM novou tematicky ucelenou galerii, jejímž základním geometrickým i barevným námětem jsou mříže, zábrany, zdi a průhledy jimi ohraničené. Prvních 10 quiltů bude doplněno během jara o dalších několik kusů a rozšířená kolekce bude vystavena na Nadelwelt v Karlsruhe v květnu 2017.

3 years away from my compact RED collection I would like to present to the visitors of the 11th PPM a new theme oriented gallery based on bars, bariers and walls, that geographically as well as in coulour divide the space and define the look „through“. First 10 quilts will be completed by another few during spring in order to show more pieces in gallery at Nadelwelt 2017 in Karlsruhe.