Vyberte stránku

Autorská kolekce REZ: quilty s kombinací digitálního tisku a barveného Evolonu budou vystaveny v samostatné galerii, katalog k dispozici.

New RUST series: quilts with a combination of digital print and powder dyed Evolon will be on display in an individual gallery, catalog available on the spot.