Vyberte stránku

Pro podzimní premiéru německé výstavy Nadelwelt jsme spolu s Irenou Zemanovou připravila galerie na téma V rámu= Umění?. Touto cestou bychom chtěly přispět k celoevropské diskusi o tom, zda pouhé zarámování posune quilt do kategorie uměleckého díla.

For the first autumn edition of German Nadelwelt together with Irena Zemanova a gallery with title In Frame=Art? was prepared. This way we would like to contribute to current whole European discussion about framing the quilts and make them thus authomatically a piece of art.