Vyberte stránku

PPM pokračuje a jsem velmi ráda, že pro obnovený 14. ročník mohu spolu s Irenou Zemanovou představit kolekci quiltů V rámu = umění? Zamyslete se spolu s námi, zda zarámováním textilní volně visící práce se z ní automaticky stane „umělečtější“ textilní obraz. Dvojice podobných quiltů (materiálem i námětem) proto nabídneme jednou v rámu a jednou bez něj.

PPM goes on! I am very happy that my colleague Irena Zemanova and me can invite you to the postoponed premiere of our gallery In Frame = Art? Together with us give it some thought and decide, whether by framing a loose hanging textile piece you get automatically one, that is „more artistic“ just because it was framed. Therefore we offer two similar quilts (material and theme), one with and the aother without a frame.