Vyberte stránku

Aktuality

Nadelwelt Karlsruhe, 3. – 5.5.2019

Autorská kolekce REZ: quilty s kombinací digitálního tisku a barveného Evolonu budou vystaveny v samostatné galerii, katalog k dispozici.

New RUST series: quilts with a combination of digital print and powder dyed Evolon will be on display in an individual gallery, catalog available on the spot.

6. Hlinsko Patchwork Meeting 24.4. – 27.6.2019

Letošní povinné téma Art Quilt klubu CZ zpracované celkem 20 autorkami: JUTA. Quilty jsou instalovány v Multifunkčním centru Hlinsko.

Art Quilt Club CZ features the compulsory material theme JUTE in works of 20 authors. The quilts are displayed at Multifunctional Center Hlinsko, a small town about 120 km from Prague.

13. Prague Patchwork Meeting 5.-7.4.2019

Připravuji premiéru nové kolekce quiltů „REZ“ z digitálních fotografií rezavých ploch Usain Bolt Tower v Dolních Vítkovicích. Kolekci doprovodí i katalog (A4, 28 stran) s fotografiemi všech quiltů včetně několika dalších prací z posledních dvou let. Přidala jsem i krátký návod, jak batikovat Evolon v mikrovlnné troubě. Cena Kč 200,- nebo EUR 8,-

My new collection of art quilts called RUST inspired by digital photos taken at the Usain Bolt Tower in Dolni Vitkovice will be launched at PPM incl. catalogue with photos of all quilts incl. several other latest ones. As bonus I have included a short instruction How to dye Evolon in a microwave. Price CZK 200 or EUR 8.

Aukce (Benefit Auction) do 20.11.2018

Nabídla jsem svůj quilt Bariéry (87×107 cm) k vydražení pro charitativní spolek Deky z lásky (www.dekyzlasky.cz). Výtěžek aukce bude použitý pro nákup materiálu na zhotovení dek pro nemocné a postižené děti. Aukce potrvá do 20.11.2018. Můj quilt i práce ostatních autorek můžete vydražit na: http://www.auctions-art.cz/aukce.php?lang=cz&aukce=518&charity=1. Příležitost získat můj quilt za skvělou cenu!

I have offered my quilt Barriers (87 x 101 cm) for a charity auction to help the organization Bedcovers with Love (www.dekyzlasky.cz). All benefits will be used to buy material for further making of bedcovers for sick and handicapped children. the auction goes until November 20th, 2018. My quilt, as well as other donations, may be auctioned at: http://www.auctions-art.cz/php?lang=cz&aukce=518&charity=1 . Use this opportunity to get one of my works for a unique price!